Zákazník má právo kedykoľvek pred začatím pobytu, bez oznámenia dôvodov odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie je možné výhradne písomnou formou. Toto odstúpenie musí byť doručené firme.
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. a zákazník je povinný zaplatiť nasledujúce poplatky:

Storno pred nástupom pobytu Poplatok
viac ako 60 dní 10 % z celkovej sumy objednaných služieb podľa predbežnej kalkulácie
31-60 dní 20 % z celkovej sumy objednaných služieb podľa predbežnej kalkulácie
11-30 dní 50 % z celkovej sumy objednaných služieb podľa predbežnej kalkulácie
2-10 dní 80 % z celkovej sumy objednaných služieb podľa predbežnej kalkulácie
1 deň pred nástupom 100 % z celkovej sumy objednaných služieb podľa predbežnej kalkulácie

Poznámka: Počítajú sa vždy jednotlivé kalendárne dni, a to takto: 1. počítaný deň je deň storna zákazníkom uvedený na storne. Posledným počítaným dňom je deň pred nástupom (plánovaný začatím čerpania služieb). Ako storno celého pobytu je považované i nenastúpenie ubytovacích služieb v deň vyznačenom v rezervácii. Deň nasledujúci po vyznačenom dni nástupu sú všetky rezervované miesta uvoľnené pre potreby iných zákazníkov. GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. je povinný v prípade storna vykonať vyúčtovanie a najneskôr do 30 kalendárnych dní previesť zostávajúcu čiastku zákazníkovi.

Upozornenie: GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. vyžaduje zaplatenie storno poplatkov aj v prípade závažných dôvodov, ako sú choroba, živelné pohromy atď. Pre tento prípad doporučujeme uzatvoriť kvalitné poistenie proti storno poplatkom a nárokovať náhradu v poisťovni. Storno poplatok musí byť uhradený aj v prípade, že sa zákazník neúčastní pobytu v dôsledku nim udaných nesprávnych údajov na objednávke alebo nepredloží doklad o zaplatení zálohy. Zmena termínu sa považuje za stornovanie pobytu a následnú novú objednávku.

 

Vedeli ste, že?

Grand Hotel Bellevue bol prvý hotel v bývalom Československu, kde bol postavený hotelový bazén. Dnes disponuje moderným wellness centrom s bohatou ponukou služieb.

Navštív wellness centrum

Darčekový poukaz

Prekvapte svojich blízkych a priateľov! Potešte ich darčekovou poukážkou alebo sa poďakujte obchodným partnerom a zamestnancom zážitkovým darčekom! Pošleme ju poštou, na mail alebo si môžete pre ňu prísť k nám osobne.

Darčekový poukaz

Odoberajte novinky

Odoslaním dávam súhlas GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. na zasielanie bezplatného elektronického spravodaja a informacií o novinkách a aktualitách prevádzkovateľa na mnou zadaný e-mail. Tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať na info@hotelbellevue.sk