Sorry, this entry is only available in Slovak. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Zákazník má právo kedykoľvek pred začatím pobytu, bez oznámenia dôvodov odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie je možné výhradne písomnou formou. Toto odstúpenie musí byť doručené firme.
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. a zákazník je povinný zaplatiť nasledujúce poplatky:

Storno pred nástupom pobytu Poplatok
viac ako 60 dní 10 % z celkovej sumy objednaných služieb podľa predbežnej kalkulácie
31-60 dní 20 % z celkovej sumy objednaných služieb podľa predbežnej kalkulácie
11-30 dní 50 % z celkovej sumy objednaných služieb podľa predbežnej kalkulácie
2-10 dní 80 % z celkovej sumy objednaných služieb podľa predbežnej kalkulácie
1 deň pred nástupom 100 % z celkovej sumy objednaných služieb podľa predbežnej kalkulácie

Poznámka: Počítajú sa vždy jednotlivé kalendárne dni, a to takto: 1. počítaný deň je deň storna zákazníkom uvedený na storne. Posledným počítaným dňom je deň pred nástupom (plánovaný začatím čerpania služieb). Ako storno celého pobytu je považované i nenastúpenie ubytovacích služieb v deň vyznačenom v rezervácii. Deň nasledujúci po vyznačenom dni nástupu sú všetky rezervované miesta uvoľnené pre potreby iných zákazníkov. GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. je povinný v prípade storna vykonať vyúčtovanie a najneskôr do 30 kalendárnych dní previesť zostávajúcu čiastku zákazníkovi.

Upozornenie: GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. vyžaduje zaplatenie storno poplatkov aj v prípade závažných dôvodov, ako sú choroba, živelné pohromy atď. Pre tento prípad doporučujeme uzatvoriť kvalitné poistenie proti storno poplatkom a nárokovať náhradu v poisťovni. Storno poplatok musí byť uhradený aj v prípade, že sa zákazník neúčastní pobytu v dôsledku nim udaných nesprávnych údajov na objednávke alebo nepredloží doklad o zaplatení zálohy. Zmena termínu sa považuje za stornovanie pobytu a následnú novú objednávku.

 

Did you know that?

The Grand Hotel Bellevue was the first hotel in the former Czechoslovakia where the hotel pool was built. Today it has modern wellness center with a wide range of services.  

Visit the wellness center

Gift voucher

Surprise your loved ones and friends! Enjoy your gift voucher or thank your business partner and staff for an experience gift! We will send it by post, mail or you can come to us personally.

Gift voucher

Subscribe to news

I send the consent of GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. to send a free electronic newsletter and information about the news and news of the operator to me on my e-mail. I can withdraw this consent at any time in writing at info@hotelbellevue.sk