Pavol Barabáš / Folklórny súbor Bystrianka / Džezový koncert / Banff Mountain Film Festival. Bližšie informácie o vianočnom programe nájdete v špeciálnych ponukách.

Storno podmienky

Zákazník má právo kedykoľvek pred začatím pobytu, bez oznámenia dôvodov odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie je možné výhradne písomnou formou. Toto odstúpenie musí byť doručené firme.

GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. a zákazník je povinný zaplatiť nasledujúce poplatky:
Storno pred nástupom pobytu Poplatok
viac ako 60 dní 10 % zálohy
31 - 60 dní 20 % zálohy
11 - 30 dní 50 % zálohy
2 - 10 dní 80 % zálohy
1 deň pred nástupom 100 % zálohy

Poznámka: Počítajú sa vždy jednotlivé kalendárne dni a to takto: 1. počítaný deň je deň storna zákazníkom uvedený na storne. Posledným počítaným dňom je deň pred nástupom (plánovaný začatím čerpania služieb). Ako storno celého pobytu je považované i nenastúpenie ubytovacích služieb v deň vyznačenom na rezervácií. Deň nasledujúci po vyznačenom dni nástupu sú všetky rezervované miesta uvoľnené pre potreby iných zákazníkov. GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. je povinný v prípade storna vykonať vyúčtovanie a najneskôr do 30 kalendárnych dní previesť zostávajúcu čiastku zákazníkovi.
Upozornenie: GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. vyžaduje zaplatenie storno poplatkov aj v prípade závažných dôvodov ako sú choroba, živelné pohromy atď. Pre tento prípad doporučujeme uzatvoriť kvalitné poistenie proti storno poplatkom a nárokovať náhradu na poisťovni. Storno poplatok musí byť uhradený aj v prípade, že sa zákazník neúčastní pobytu v dôsledku nim udaných nesprávnych údajov na objednávke alebo nepredloží doklad o zaplatení zálohy. Zmena termínu sa považuje za stornovanie pobytu a následnú novú objednávku.

Kontakt

GRAND HOTEL BELLEVUE
Horný Smokovec 21
062 01 Vysoké Tatry
Slovenská republika
+421/ 52 4762 111
+421/ 905 385 271
+421/ 915 790 064
© 2016 GRAND HOTEL BELLEVUE | Všetky práva vyhradené | desing by Jakub Živný, code by INCUBEMEDIA
Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry Región Vysoké Tatry
Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu - Slovak service quality system in tourism
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
SK EN