Kultúrne pamiatky UNESCO

„Umenie je najvyššia radosť, ktorú človek dáva sám sebe“.

Východný horizont Spiša vytvára rozložitá silueta Spišského hradu, ktorý je s rozlohou vyše 4 ha jedným z najväčších zrúcaninových hradných komplexov...

Slovenským „Vatikánom“ je cirkevné mestečko SPIŠSKÁ KAPITULA, z ktorej už oddávna organizovali cirkevný život nielen na Spiši prepošti, biskupi a…

O spišskom meste LEVOČA sa hovorí, že je „najjagavejším kameňom na spišskej korune“. Nachádza sa tu najvyšší gotický drevený…

Spišská obec Žehra je známa vďaka vzácnemu rímskokatolíckemu kostolu Ducha Svätého, ktorý je spolu s ostatnými pamiatkami v okolí Spišského…