Tipy na výlety

Belianska jaskyňa je jedinou verejnosti prístupnou jaskyňou v Tatrách. Nachádza sa na svahu Belianskych Tatier nad Tatranskou Kotlinou a patrí medzi prvé jaskyne v Európe, v ktorej…

Dobšinská ľadová jaskyňa, ležiaca v Slovenskom raji, patrí svojou dĺžkou a hĺbkou k najväčším ľadovým jaskyniam v Európe. Domica, ležiaca v Slovenskom raji, patrí svojou dĺžkou...

Východný horizont Spiša vytvára rozložitá silueta Spišského hradu. Slovenským „Vatikánom“ je cirkevné mestečko Spišská kapitula, z ktorej už oddávna organizovali cirkevný život nielen na...

Miestna časť Ružomberka Biely Potok je východiskom do jednej z najnavštevovanejších slovenských osád Vlkolínec - mimoriadne pozoruhodnej oázy ľudovej architektúry, ktorú zapísali...

Najstaršia chata vo Vysokých Tatrách. Bola postavená v roku 1863 Jánom Jurajom Rainerom. Po postavení chaty Kamzík v roku 1884 zanikla. Obnovená bola v roku 1998. Odvtedy slúži ...

Návštevníci múzea sa prostredníctvom 19 náučných tabúľ dozvedia veľa zaujímavých informácií o začiatkoch lyžovania, korčuľovania, curlingu, horolezectva, sánkovania, či…

Múzeum návštevníkov oboznamuje s tatranskou prírodou, jej ochranou a dejinami sprístupňovania Tatier. Výstavná časť je rozdelená na prírodovednú...