Tipy na výlety

The Belianska “jaskyňa” cave is the only one accessible to public in the Tatras and situated in the slope of the Belianske Tatry Mts. above the commune…

Dobšinská ľadová jaskyňa, ležiaca v Slovenskom raji, patrí svojou dĺžkou a hĺbkou k najväčším ľadovým jaskyniam v Európe. Domica, ležiaca v Slovenskom raji, patrí svojou dĺžkou...

Východný horizont Spiša vytvára rozložitá silueta Spišského hradu. Slovenským „Vatikánom“ je cirkevné mestečko Spišská kapitula, z ktorej už oddávna organizovali cirkevný život nielen na...

Miestna časť Ružomberka Biely Potok je východiskom do jednej z najnavštevovanejších slovenských osád Vlkolínec - mimoriadne pozoruhodnej oázy ľudovej architektúry, ktorú zapísali...

Najstaršia chata vo Vysokých Tatrách. Bola postavená v roku 1863 Jánom Jurajom Rainerom. Po postavení chaty Kamzík v roku 1884 zanikla. Obnovená bola v roku 1998. Odvtedy slúži ...

Visitors learn a lot of interesting information about the beginnings of skiing, skating, curling, mountain climbing, sledding or bobsleigh…

Múzeum návštevníkov oboznamuje s tatranskou prírodou, jej ochranou a dejinami sprístupňovania Tatier. Výstavná časť je rozdelená na prírodovednú...